İsu’dan Sanayicilere Geri Kazanım Suyu Tanıtımı

Kocaeli sonları içerisinde 12 Adet İleri Biyolojik, 2 Adet Biyolojik ve 8 adet Modüler Arıtma Tesisi olmak üzere 22 adet atıksu arıtma tesis işletilmektedir. Yüzde 72’si İleri Biyolojik Atıksu Arıtma prosesi ile çalışan tesislerde, 2021 yılı prestiji ile ortalama 470.000 m³/gün olmak üzere yılda 171.000.000 m³ atıksu arıtıldı.

Deniz suyu ve yeraltı su kaynaklarının temini ve arıtılması maliyetlerinin artmaya devam etmesi nedeniyle atık su geri kazanım suyunun kullanımı; sürdürülebilir bir etraf siyasetinin uygulanabilmesi başta olmak üzere teknik ve ticari manada kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu nedenle geri kazanım suyunun kullanımını en üst düzeye çıkartmak hedefi geri kazanım suyu kalitesi, birinci yatırım maliyetleri ve işletme maliyetlerini belirlemek maksadı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından ARGE çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmalar kapsamında; Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi giriş atıksularına ileri arıtma metotları uygulanarak üretilen geri kazanım suyunun farklı kaliteleri test edilmiştir.

2014 yılında yaşanan kuraklık ile birlikte atık su arıtma tesislerinde arıtılan suyun iktisada kazandırılması ve içme ile kullanma suyu üzerindeki gerilimin azaltılması için ülkemize örnek olarak geri kazanım suyu projesini geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, işlettiği arıtma tesislerinde çıkan geri kazanım suyunun sanayi tesislerinde kıymetlendirilmesi için yaptığı ARGE çalışmalarını tamamladı.Bu emelle Dilovası Organize Sanayicileri başta olmak üzere sanayi işletmecilerine yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.

GENİŞ KATILIM

İSU Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde düzenlenen programa; İSU Genel Müdürü Ali Sıhhat, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Etraf Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazilet Görgün, Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Etraf İdaresi Genel Müdürlüğü, Su ve Toprak İdaresi Dairesi Lideri Menderes İşçen, Kocaeli Vilayet Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Yardımcısı Cengiz Öztürk, Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürü Erol Karaaytu, İLBANK Temsilcileri, Marmara Belediyeler Birliği ile Gebze ve Dilovası’ndaki organize sanayi bölgeleri ile sanayi kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

GERİ KAZANIM TESİSLERİ İNCELENDİ

Toplantı kapsamında; İSU Genel Müdürlüğü’nün 40.000 m³/gün kapasiteli Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve 20.000 m³/gün kapasiteli Geri Kazanım Suyu Tesisi ile atıksu geri kazanım suyu üretiminde kullanılan çeşitli kalitede suyu arıtan İfaz, FBBR, Membran ve Aksi Osmoz prosesleri ile çalışan prototip üniteler gezilerek, tesisler ve çalışma sistemleri hakkında tesis sorumluları tarafından konuk heyete bilgi verildi.

GENEL MÜDÜR SIHHAT,”DİLOVASI’NDA YERALTI SUYU ÇOK KULLANILIYOR”

Bilgilendirme toplantısında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kurum olarak sanayi tesislerinin kullandığı suyun 3’te 1’ini geri kazanım suyundan sağladıklarını söyledi. 2021 yılında 12.2 milyon m3 geri kazanım suyunun sanayi kuruluşları ile yeşil alanların sulanmasına verdiklerini aktaran Genel Müdür Ali Sıhhat, Dilovası bölgesinde yeraltı suyunun çok kullanıldığını kaydetti. Sıhhat, “Sanayi kuruluşları yıllık 39 milyon m³ su kullanıyor; Bu suyun yüzde 40’ını Yuvacık Barajından temin ediyoruz. Kurum olarak endüstricinin su gereksiniminin yüzde 31’ini geri kazanım suyu ile sağlıyoruz. Endüstrici su muhtaçlığının yüzde 31’ini de kuyu suyundan sağlıyor. Maalesef Dilovası’nda ağır bir biçimde kuyu suyu kullanılmaktadır. Hâlbuki yeraltı suları kriz ve kuraklık devirlerinde kullanılması gerekir. Bilhassa Dilovası bölgesinde yeraltı suyu çok aşırı kullanılmaktadır. Yılda yaklaşık 12 milyon ton yeraltı suyu çekiliyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan müsilaj olayı ile birlikte Marmara denizinin temizlenmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bahis ile ilgili yapılan toplantılarda deniz suyu ve kuyu suyu kullanımı yerine geri kazanım suyunun kullanımı konusunda önlemlerin ve teşviklerin yapılması gerektiğini anlattık. Bütün çabamız Marmara denizinin kirliliğinin önlenmesi ve kuraklık esnasında alternatif su kaynağının oluşturulmasıdır. Kullanıcılar olan sanayicimizin geri kazanımı konusunda üzerlerine düşen misyonları yapması gerekmektedir. “dedi. Genel Müdür Sıhhat, talepleri doğrultusunda organize sanayi bölgeleri ile sanayicilere yönelik bilgilendirme toplantılarının devam edileceğini ve mevzunun değerinden ötürü Kurum olarak her türlü çalışmaların yapılacağını kaydetti.

REKTÖR PROF.DR. İSMAİL KOYUNCU,”İSU’NUN ROL MODEL OLMASI ÖNEMLİ”

Atık ve su kaynakları idaresi ile su ve atık su arıtma ve membran teknolojileri alanlarında ülkemizin kıymetli bilim adamlarından biri olan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da, atık su geri kazanım suyundaki teknoloji uygulama ve gelişmeleri hakkında bilgi aktardı. Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, ”Önümüzdeki periyotlara baktığımızda atık su geri kazanımı ülkemiz açısından “olmazsa olmaz” olacaktır. Şu an uygulanmazsa en az 5 yıl sonra kesin uygulanmak zorunda kalınacaktır. İSU Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum; Atık su geri kazanımı konusunda yaptığı örnek çalışmalarla önderlik yapması ve sanayicilere rol model olması çok değerlidir. İTÜ olarak her türlü dayanağı vermeye hazırız. ”diye konuştu.

PROF.DR. ERGÜN GÖRGÜN,”SANAYİCİLERİN VİZYONER OLMASI İÇİN TEDBİRLER ALMASI GEREKİR.”

Toplantıya katılan ve arıtma tesisi tasarımı, iklim değişikliği ve atık idaresi konusunda uzman olan İTÜ Etraf Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergün Görgün, su yoksulu ülke olarak geri kazanım suyunun ehemmiyetinin her geçen gün arttığını vurguladı. İSU Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’nin en başarılı su ve kanal yönetimlerinden biri olduğunu tabir eden Prof. Dr. Görgün, ”Ülkemiz su yoksuludur. Karadeniz’de çok su var ancak Antalya’da su yok. Artık Karadeniz’de de su azaldı. Homojen dağılım yok. Suyumuza uygun bakmazsak çok büyük sorunlar yaşanacaktır. Su kaynaklarının planlanmasında içme suyu birinci önceliklidir. Şayet içme suyu bulunmazsa, sanayiciye kusura bakmayın, su evvel halkın kullanımıdır mı diyeceğiz. Kesintisiz su temini ile ilgili tedbirlerin bugünden alınması gerekmektedir. Endüstrici vizyoner olarak ayakta kalabilmesi için geleceğini planlamak zorunda. Bunun için de kuraklıktan etkilenmemek için geri kazanım suyunun başka alternatif kaynaklara nazaran kullanımı çok kıymetlidir. Sürdürülebilir bir kalkınma için biran evvel gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. “dedi.

DAİRE LİDERİ MENDERES İŞÇEN,”2026’DAN SONRA GERİ KAZANIM SUYU ZARURÎ OLACAKTIR.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Etraf İdaresi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak İdaresi Dairesi Lideri Menderes İşçen; “Bakanlık olarak Ülkemizin “Döngüsel Ekonomi” aksiyon planı hazırlıyoruz. Bu husustaki çalışmalarımız 2023 yılının birinci çeyreğinde tamamlanacak ve yayınlanacaktır. Bu aksiyon planı içerisinde arıtılmış atık suyun kullanımının zarurî olması için çok katı ögeler olacaktır. Hasebiyle yeşil mutabakat kapsamında Avrupa Ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına yapılacak ihracatın en kıymetli kriterlerinden bir tanesi “temiz üretim” olacağından ötürü 2026 dan sonra sanayi tesislerinin arıtılmış atık suların tekrar kullanmasının mecburî olması belli oranlarda kaçınılmaz hale gelecektir. Ülkemizin döngüsel iktisat hareket planı kapsamında arıtılmış atık suyun kullanımını zarurî hale getireceğiz.

Biz ülke olarak sanayi ve bilişim devranına geç kaldık eksiklerimizi süratle tamamlamaya çalışıyoruz. Lakin yeşil kalkınma ile yeşil ihtilalde geç kalma lüksümüz yok. Zira, kullanılabilir su kaynakları bakımından varlıklı bir ülke değiliz. 2030 projeksiyonlarımıza baktığımızda kişi başına düşen su ölçümüz bugüne nazaran yüzde 40 azalacaktır. Münasebetiyle endüstriciler için sürdürülebilir üretim en temel telaş olmalıdır. Bunun için de sürdürülebilir su temini gerekmektedir. Günden güne yeraltı suyunu kullanılacak hale getirmek için maliyetler artmaktadır. Ülke olarak memleketler arası güzel gelişmeleri takip eden durumdan memleketler arası manada öncü olmak gerekir. İSU Genel Müdürlüğü’nün muadillerine nazaran çok daha evvel başladığı geri kazanım suyu vizyonuna sanayicilerin ahenk sağlaması, gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi için elin taşına koyması gerekmektedir. Bu vizyondan ötürü İSU Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum, endüstricilerden de gerekli dayanağı bekliyorum. “diye konuştu.

GERİ KAZANIM SUYU BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Yapılan konuşmaların akabinde İSU Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Lideri Ünal Bostan, Plan Proje Dairesi Lideri Semih Turan ve Abone İşleri Daire Lideri Hakan Kütük tarafından; İSU Genel Müdürlüğü olarak işletilen atık su arıtma tesisleri, geri kazanım suyu tesisleri, tesis kapasiteleri, geri kazanım suyunun kalitesine nazaran yapılan ileri arıtma prosesleri ile ilgili çalışmalar, geri kazanım suyunun kullanımına nazaran mevcut uygulamalar ve geri kazanım suyu fiyat siyasetleri hakkında toplantıya katılanlara bilgi verildi.

ÖRNEK PROJE

Kocaeli’nde yaşanan kuraklık ile birlikte atık su arıtma tesislerinde arıtılan suyun iktisada kazandırılması ve içme ile kullanma suyu üzerindeki gerilimin azaltılması için geri kazanım suyu projesi hayata kazandırıldı. Ülkemize de örnek olan proje ile işletilen 12 adet arıtma tesisinde yapılan arıtma suyunun doğal ortama bırakılması yerine geri kazanım suyu tesislerinden ikinci bir arıtmadan geçirilmesi ile elde eden geri kazanım suyu, yapılan yeni çizgiler ile başta ülkemizin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ olmak üzere, HABAŞ, ENTEK, Alikahya OSB, Asım Kibar OSB, Federal Mogul sanayi tesisleri tarafından soğutma, proses suyu ve park bahçelerin etraf sulanmasında kullanılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün işlettiği geri kazanım suyu tesislerinin yıllık 48 milyon m3 geri kazanım suyu kapasitesi bulunmaktadır. 2021 yılında, Kocaeli’ndeki birçok sanayi kuruluşunun su temini için 12.2 milyon m³ geri kazanım suyu verildi. Yeni bir baraj kapasitesi kadar elde edilen geri kazanım suyu ile Kocaeli’ye ve Ülkemize katma paha sağlamanın yanı sıra sanayi tesislerine verilen suyun yüzde 31’i geri kazanım suyundan sağlandı. Böylece içme ve kullanma suyu üzerindeki baskı da azaltılarak değerli bir yarar elde edilmiştir. Yapılacak çalışmalar ile Vilayetimizdeki Sanayi Tesislerimizin tüm su gereksiniminin geri kazanım suyundan temin edilmesi planlanmaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı