Yüzleşme seyircisiyle buluştu

Farklı kuşaklardan 3 kadının iç içe geçen eril şiddet öykülerini irdeleyen, kadınların şiddeti nasıl içselleştirdiklerini gündeme getiren ve ataerkil kalıpların kadınların yaşamını baskılamasına…

Posted On