Dr. Fatih Birol: “Dünyanın ilk global enerji krizinin ortasındayız”

Enerji güvenliği ve pak güçte son gelişmeler Sabancı Üniversitesi İstanbul Milletlerarası Güç ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen “Enerji Güvenliği, Pak Güç & Finansmanın Rolü” başlıklı konferansta ele alındı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Lideri Güler Sabancı, “Daha sürdürülebilir bir gelecek için, güç güvenliğini güçlendiren, pak güçte büyümeyi destekleyen, bütüncül bir perspektif gerekiyor. Verimliliği, rekabetçiliği, yenilikçi iş modellerini ve pak güç teknolojilerini odağına alan; sürdürülebilir yatırım ve finansman ile büyümemiz gerekiyor” dedi.

EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Türkiye Yöneticisi Arvid Tuerkner; “Türkiye, uzun vadede yeşil hidrojen ihracatçısı olma potansiyeline sahip. Son on yılda yenilenebilir güç üretiminde etkileyici bir büyüme görüldü. Türkiye’nin güneş ve rüzgâr gücü üretim potansiyeli sayesinde biz bu büyümede ileriye dönük daha da artış göreceğimizi umuyoruz” diye konuştu.

Uluslararası Güç Ajansı (IEA) Lideri ve IICEC Onursal Lideri Dr. Fatih Birol ise, 24 Şubat 2022’nin global güç krizinin başlangıcı olduğunu belirterek, “Şu anda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan dünyanın birinci küresel güç krizinin ortasındayız. Bu krizden kısa mühlet içinde çıkmamız da mümkün gözükmüyor. Bilhassa yaz ile birlikte petrol ve kış ayları ile birlikte de doğalgaz fiyatlarında önemli bir yükseliş görebiliriz. Yaşanan bu güç krizi nedeniyle nükleerin bugün artık yine geri dönüş yaptığını söyleyebiliriz” dedi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Memleketler arası Güç ve İklim Merkezi (IICEC), dünyanın önündeki en değerli mevzuların başında gelen güç ve iklim konusunda düzenlediği etkinlikler ile kamuoyunu aydınlatmaya devam ediyor. IICEC, bu defa de global gündemin birinci sıralarında yer alan ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte çok daha değerli hale gelen güç güvenliği konusunu pak güç trendleri ile birlikte, İstanbul’da düzenlediği “Enerji Güvenliği, Pak Güç & Finansmanın Rolü” konferans ve panelde ele aldı.

Sabancı Center’da gerçekleştirilen ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Lideri Güler Sabancı’nın açılış konuşması ile başlayan konferansta EBRD Türkiye Yöneticisi Arvid Tuerkner ve IEA Lideri ve IICEC Onursal Lideri Dr. Fatih Birol da birer konuşma yaptı.

“Çok boyutlu bir güç güvenliği paradigması ile karşı karşıyayız”

Konuşmasına, iştirakçilere teşekkür eden ve Mart ayında oy birliği ile üçüncü devir IEA Başkanlığı’na seçilen Dr. Fatih Birol’u kutlayarak başlayan Güler Sabancı, şunları söyledi;

“Dr. Fatih Birol’un, Başkanlığı ile Memleketler arası Güç Ajansı, ‘küresel güç güvenliği’ne taraf veren ve ‘küresel pak güç dönüşümü’ne liderlik eden bir tertip niteliğine ulaştı. Buradan da G7 Devir Lideri Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un daveti üzerine; güç ve iklim alanlarında konuşma yapmak ve ikili görüşmelerde bulunmak için, G7 Önderler Tepesi’ne geçecek. Bugün, güç ve iklim alanında en son gelişmeleri ve gelecek perspektifini, Dr. Fatih Birol’dan dinleme ayrıcalığına sahip olacağız.

Son periyotta global ve bölgesel gelişmeler ile birlikte güç güvenliği dünya gündeminin en üst sıralarına geldi. Petrol, doğal gaz, öteki yakıtlar, elektrik gücü ve pak güç teknolojilerinin tedarik zincirlerini kapsayan, çok boyutlu bir güç güvenliği paradigması ile karşı karşıyayız. Öbür taraftan, iklim güvenliği ve pak güç bahislerinde gezegenimizin daha sürdürülebilir geleceğini temin etmek, tıpkı vakitte toplumsal ve ekonomik gelişim gayelerini desteklemek bakımından değerli adımların da kesintiye uğramaması gereken bir devirdeyiz. Daha sürdürülebilir bir gelecek için, güç güvenliğini güçlendiren, pak güçte büyümeyi destekleyen, bütüncül bir perspektif gerekiyor. Verimliliği, rekabetçiliği, yenilikçi iş modellerini ve pak güç teknolojilerini odağına alan; sürdürülebilir yatırım ve finansman ile büyümemiz gerekiyor.

“IICEC, Türkiye’de öncü bir model ve merkezdir”

Sabancı Üniversitesi olarak, güç ve iklim mevzularına uzun müddettir öncelik veriyoruz. IICEC’i, bir güç ve iklim merkezi olarak, bu iki bahsin birbirinden ayrılamayacağı vizyonu ile kurmuştuk. IICEC, benim ‘Başarı Üçgeni’ olarak tanımladığım model içerisinde; kamu, özel bölüm ve akademiyi, daha inançlı ve daha pak bir güç geleceğini destekleyecek, amaçlara hakikat, ortak akıl üretmek üzere buluşturmaya devam ediyor. IICEC’in, ekosistem içerisinde iş birliklerini ve tesir alanını büyütüyor olduğunu görmekten çok mutluyum.

IICEC, 2020’de Türkiye’de bir prensip imza atarak ‘Turkey Energy Outlook’ çalışmasını yayımladı. Kesim paydaşları tarafından sahiplenilen bu çalışma, referans niteliğine ulaştı. Geçen yıl IICEC, ‘Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü’ çalışmasını, yeniden Türkiye’de bir birinci olarak kamuoyu ile paylaştı. IICEC, bu yıl da ‘Outlook’ serileri perspektifinde, Türkiye’nin en değerli fırsat alanlarından biri olan ‘Yenilenebilir Enerji’ odaklı çalışmalarını sürdürüyor. ‘Türkiye Yenilenebilir Güç Görünümü’ çalışmasını, tekrar bütüncül ve analitik bir perspektifle ve kesim paydaşları ile iştirakçi bir anlayış ile geliştiriyor. Bilime dayalı yaklaşımlar ve iş dünyası iş birliklerinden bedel yaratılması, günümüzde en kritik muvaffakiyet faktörlerinden birisi durumuna gelmiştir. IICEC, bu perspektifte Türkiye’de öncü bir model ve merkezdir.”

“Türkiye, uzun vadede yeşil hidrojen ihracatçısı olma potansiyeline sahip”

Enerji güvenliği ve karbonsuzlaştırma gündemlerinin karşılıklı olarak birbirini destekleyici hale geldiğine dikkat çeken EBRD Türkiye Yöneticisi Arvid Tuerkner şunları kaydetti:

“Bugün yenilenebilir güç konusu daha da ikna edici hale gelmiş durumda. Yenilenebilir güç kapasitesinin arttırılması, doğal gazı ihracat için özgür bırakacak ve daha karmaşık eserler geliştirmek için yenilenebilir enerjiyi yeşil hidrojene dönüştürmek için bir fırsat yaratacaktır. Bu da sonuç olarak güç ağır kesimlerin karbondan arındırılmasına yardımcı olacaktır.

Türkiye, karbondan arındırılması sıkıntı dallarda net sıfır emisyon elde edilmesine yardımcı olmak ve 2053 net sıfır amacına ulaşmak için yurt içinde kullanımın yanı sıra uzun vadede yeşil hidrojen ihracatçısı olma potansiyeline sahip. Son on yılda yenilenebilir güç üretiminde etkileyici bir büyüme görüldü. Türkiye’nin güneş ve rüzgâr gücü üretim potansiyeli sayesinde biz bu büyümede ileriye dönük daha da artış göreceğimizi umuyoruz.

Ticaret Bakanlığı’nın ‘Ulusal Yeşil Mutabakat Hareket Planı’ aracılığıyla, Türkiye bir dizi karbon ağır dal için karbonsuzlaştırma yol haritaları geliştirme planlarını duyurdu. Şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile, birebir vakitte Hudutta Karbon Düzenleme Sistemi’nden birinci etkilenecek olan Türk sanayi kesimleri için bir 2053 karbonsuzlaştırma yol haritası üzerinde ortaklaşa çalışıyoruz. Bu kesimler ise, alüminyum, çimento, gübre ve çeliktir.

Bununla birlikte EBRD Yeşil Kentler, Banka’nın amiral gemisi programı ve şimdiye kadarki en büyük finansman çerçevesi olup toplam 5 milyar Euro’ya ulaşacak halde genişletildi. Ankara, Gaziantep, İstanbul ve İzmir olmak üzere dört kenti, pak kentsel ulaşımdan belediye kullanımları için yenilenebilir güç üretimine kadar uzanan yeşil yatırım projelerinin akabinde programa katıldı. Ayrıyeten Yeşil İktisat Finansman Programları, GEFF’lerimiz (Yeşil İktisat Finansman Kredisi) aracılığıyla, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve mesken sahiplerinin yeşil teknolojilere yatırım yapmasına yardımcı oluyoruz. EBRD’nin Türkiye’deki programları olan TurSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Güç Finansman Programı), MidSEFF (Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Güç Finansman Programı) ve TuREEFF (Türkiye Konutlarda Güç Verimliliği Finansman Programı) aracılığıyla Türkiye’deki projelere 2 milyar Euro yatırım yapıldı. EBRD, bu yıl GEFF Türkiye ismi altında 500 milyon Euro’luk yeni bir çerçeve de duyurdu ve birinci kredi süreçleri gerçekleşmeye başladı.”

“Bu kriz, güç dünyası için bir dönüm noktası olabilir”

IICEC’in 12 yaşına gelmesi ve bu kadar değerli mevzularda rehber niteliğinde çalışmalar yapmasının Güler Sabancı’ın vizyonerliğine borçlu olduğunu hatırlatan Dr. Fatih Birol, şöyle devam etti:

“24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ile dünya birinci küresel güç krizini yaşamaya başladı. Şu anda birinci küresel güç krizinin ortasındayız. Bu güç krizinden kısa bir mühlet içinde dünyanın çıkması mümkün gözükmüyor. Bu güç krizi besin başta olmak üzere beraberinde öbür krizleri de getiriyor. Bunun yanında bir de Ukrayna’da bir insanlık krizi yaşıyoruz.

70’li yıllarda petrol krizleri yaşadık lakin o vakit yalnızca petrol krizi vardı. Artık hem petrol hem doğalgaz hem kömür hem elektrik bunların hepsinde önemli olarak, problemlerle karşı karşıyayız. O petrol krizine bakarsak, enflasyonda çok önemli artış oldu. Artık onu yavaş yavaş tekrar görüyoruz. İkincisi; resesyon. Artık yavaş yavaş bence oraya hakikat gidiyoruz. Ancak 70’lerdeki petrol krizi yalnızca resesyon ve enflasyonun artışına neden olmadı; yeni güç tasarrufu güç güvenliği ön plana geldi. Bu bir reaksiyondu ve bütün otomotiv bölümünü ansızın değiştirdi. Ülkelerin petrol şoklarına karşı geliştirdiği ikinci reaksiyon de nükleer sanayi oldu. Dünyanın şu anda kullandığı nükleer santrallerin yüzde 40’ı o tarihteki güç krizine reaksiyon olarak kurulan santrallerdir. Bunu şundan söylüyorum; artık krize tabi çok sıkıntı günler geçirdik ve bence çok daha güç günler geçireceğiz. Buna da beraberinde 70’lerdeki krizlere olan reaksiyon üzere bir reaksiyon gelecek onu da görüyorum. Buna da biz önderlik ediyoruz. Onun için ben, bu krizin güç dünyası içinde bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyorum.

“Avrupa için 10 unsurluk bir aksiyon planı hazırladık ve başkanlarla paylaştık”

Piyasalara bakarsak; petrol fiyatları 100 dolarların üzerinde ve enflasyona da çok fazla katkı yapıyor. Benim tasalarımdan biri, yaza yanlışsız geldikçe durumun daha da önemli olabileceği tarafında. Zira yaz aylarına gelirken petrol talebi tipik olarak artmaya başlar. Ortadoğu’daki üretici ülkeler şu anda stoklarında olan petrolü şayet piyasaya sürerlerse, üretimi artırırlarsa bu fiyatlarda bir rahatlama yaratacaktır. Fakat şayet iktisatta önemli bir zayıflama olmazsa ve petrol üreticisi ülkeler yeni adımlar atmazlarsa, Avrupa çok önemli bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir.

Şu anda Avrupa’daki ülkelerin kullanacakları stoklar sahiden son derece düşük düzeyde. O yüzden biz Avrupa’ya 10 unsurluk bir hareket planı hazırladık ve Avrupalı başkanlarla paylaştık. Bu planın muhakkak bölümlerini Almanya dahil birçok ülke uyguluyorlar. Bunlar nelerdir; gereksinim halinde konuttaki doğalgaz ısıtma termometresini bir ya da iki derece azaltmak. Hesaplarımıza nazaran, Avrupa’da konutları iki derece az ısıtırsak, tasarruf edeceğimiz doğalgaz ölçüsü Rusya’nın en büyük boru sınırıyla Avrupa’ya gelen gazına eşit bir ölçü olacak. Bir ay evvel Avrupa hükümetlerine yazdığımız yazıda, ülkelerin bir acil durumda gerçekleştirilecek gaz dağıtımı kısıtlama planı anlattık. Gaz sevkiyatını tertipli olarak kısıtlama programlarının hazırlanması gerekir. Bu ortada bir yandan Avrupa doğalgazı Rusya’dan azaltmak için bu adımları atarken, Rusya’da doğalgazın tamamını kesebilir. Bu türlü bir mümkünlük da bence masada duruyor.

“Enerji krizinde alınacak kararlar, iklim kriziyle çabayı güç duruma sokmamalı”

Şimdi bu piyasaların durumu hakikaten fazla iç açıcı bir durum değil. Artık öbür bir kriz daha var o da iklim krizi. Dünyada iklim krizine neden olan emisyonun yüzde 80’i güç dalından geliyor. Kimi ülkelerde, birtakım kesimlerde mevcut duruma refleks olarak önemli bir dalga halinde fosil güç yatırımlarının da gelebileceğini görüyoruz. Hasebiyle güç krizinde alacağımız kararlar, iklim kriziyle gayretimizi daha da güç duruma sokmaması lazım. Güç güvenliğini bir manada denetim altına alalım derken, iklim krizini daha da berbat hale getirmemek gerekiyor.

“2022’de pak güç yatırımında yüzde 12’ye bir büyüme görüyoruz”

2022 yılında birinci kere pak güç yatırımında yüzde 12’ye varan önemli bir büyüme görüyoruz. Bunun yanında elektrikli otomobillerle ilgili hoş haberler geliyor. 2019 yılında dünyada satılan her yüz otomobilden 2 tanesi elektrikli otomobildi. Bu sene bizim beklentimiz her yüz otomobilden 15’inin elektrikli otomobil olacağı biçiminde. Yani yüzde 2’den yüzde 15’e bir hisse artışı.”

“Dünya nükleer güce şimdiden geri dönüş yapıyor.”

Nükleer güce yönelik talep artışı ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Dr. Fatih Birol, nükleer güce yönelik son devirde bir geri dönüşün olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi;

“Ukrayna işgalinden sonra nükleere olan ilginin çok önemli olarak arttığını her yerde gözlemliyorum. Belçika, Almanya ve Japonya hükümetlerine nükleeri tekrardan gündeme almayı düşünmelerini önerdik. Zira kaideler onu gerektiriyor. Birincisi; güç güvenliği, ikincisi, doğalgaz fiyatlarının artmış olması ki, doğalgaz fiyatlarında kısa bir periyot içerisinde aşağıya düşmesini beklemek son derece optimist bir beklenti olacak. Üçüncüsü de dünyada yenilenebilir gücün hissesi giderek artacak. Yenilenebilir güç arttığı vakit sistemlerde şebekelerde belirli bir güvenlik sağlamak için nükleer üzere bir opsiyona gereksiniminiz var. Dünya nükleer güçte şimdiden geri dönüş yapıyor. İngiltere, ABD, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi yeni güç stratejilerinde nükleere aslan hissesi veren ülkeler. Bununla birlikte nükleerde inşa sürecini hızlandıran küçük modüler reaktör denilen yeni bir teknolojinin gelişimi sürüyor. Bunlar çok daha esnek, çok çabuk daha kısa vakitte inşa edilen ve çabucak devreye alınabilen teknolojiler. Bunlar şu anda hala ticari değil, lakin birçok bunun üzerine çalışıyor. Önümüzdeki beş altı yıl içinde 2030 öncesinde bunların ticari hale geleceğini düşünüyorum.”

Panelde, iklim ve güçteki son gelişmeler değerlendirildi

Konuşmaların akabinde ise, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Oğuz Afacan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele geçildi. Panelde, TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Borusan Holding Küme CEO’su Erkan Kafadar, ING Türkiye İdare Konseyi Üyesi Semra Kuran ve SHELL Avrupa & Sahraaltı Afrika Kurumsal İlgilerden Sorumlu Lider Yardımcısı Rob Sherwin “Enerji Güvenliği, Pak Güç & Finansmanın Rolü” konusunda birer konuşma yaptılar.

“Yılda yaklaşık 16 milyon ton CO2 salınımı azaltımına katkı sağlıyoruz”

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç:

“2002 yılından bu yana Türkiye’de yenilenebilir güç alanında gerçekleştirilen projeleri desteklemeyi sürdürüyoruz. Kaynak ayırdığımız hidroelektrik santralleri, güneş, rüzgâr, biyokütle ve jeotermal güç santralleri üzere güç projeleri, Türkiye’nin toplam şurası yenilenebilir güç gücünün yüzde 15’ini temsil ediyor. TSKB olarak, yenilenebilir güç ve güç verimliliği projelerine sağladığımız finansman ile yıllık yaklaşık 16 milyon ton CO2 salınımı azaltımına katkı sağlıyoruz.

Türkiye’nin değerli seviyede sahip olduğu yenilenebilir güç potansiyelini hayata geçirebilmesi için yatırım kredilerinin yanı sıra, yeşil tahvil, halka arzlar ve yeni finansman formülleri ile dalın gelişiminin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de TSKB olarak, Türkiye’nin güç siyaseti kapsamında gerek yeni tesis yatırımları gerek hibrit ve kapasite artışları yoluyla gerçekleştirilecek yenilenebilir güç yatırımlarına tüm iş kollarımızla takviyemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Fon kaynaklarımızı, finansman modellerimizi ve danışmanlık hizmetlerimizi bilhassa ESG odaklı yeni açılımlarla zenginleştirme uğraşı içindeyiz. 2030’a kadar 8 milyar ABD doları SKA ilişkili finansman gayemiz bulunuyor. Bu kredilerin oranını 2021-2025 yılları ortasında yüzde 90 düzeyinde muhafazayı hedefliyoruz.”

“Küresel iklim değişikliği ve güç krizi yeşil güce dönüşümü hızlandırdı”

Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar:

“Küresel iklim değişikliği, yaşamakta olduğumuz güç krizi tüm dünya çapında yeşil güce ve yeşil iktisada dönüşümü hızlandırdı. Güç arz güvenliğinin sağlanması ve yenilenebilir güç odaklı arza yönelik yatırım yapılması, bu dönüşümün ana aksında yer alıyor. Ekonomik kalkınma ile eşgüdümlü planlanan güç siyasetleri, daha öngörülebilir bir pazar ve öngörülebilir hür bir piyasa bu dönüşüm için büyük ehemmiyet taşıyor.

Bu çerçevede netleştirilecek strateji kapsamında gerekli temas kapasitesi için altyapıların, artırılacak sistem esnekliği ile birlikte oluşturulması daha fazla yenilenebilir güç kapasitesinin şebekeye entegrasyonununu sağlayacak. Müsaade süreçlerinin kolaylaştırılması ve uygun finansman şartlarına erişim için düzenlemelerin geliştirilmesi, yatırım ortamının güzelleştirilmesinde kıymetli adımları oluşturacak. 2053 Net Sıfır Emisyon Amacı dahilinde İklim Kanunu’nu yayınlanması, Yeşil Mutabakat Aksiyon Planı çalışmalarının tamamlanması, bu bütünlük içerisinde Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) kurulması bu dönüşüm sürecini hızlandıracağına inanıyorum. Tüm bu süreçleri yürütecek insan kaynağımızın ve tedarikçi ekosistemimizin geliştirilmesi de bu dönüşümün olmazsa olmaz bir kesimi.”

“Yenilenebilir güç için finans bölümü gerekli adımları atmaya başladı”

ING Türkiye İdare Şurası Üyesi Semra Kuran:

“Enerji bölümü iklim değişikliğiyle uğraş ve sürdürülebilir bir iktisat için en değerli araçlardan biri. Hükümetler, şirketler ve kurumlar olarak, hepimizin ortak bir emelle, ortak bir gayeye yanlışsız gitmemiz kritik. Bu seyahatte herkesin yatırım yapması gerekiyor. Bu kapsamda finansal hizmetler kesiminin, ek sermayeye erişim ve uygun şartlarda finansman sağlayarak müşterilerinin ‘yeşil’ alana geçiş yatırımlarını teşvik edici ve destekleyici olmaları çok değerli bir rol oynayacak. Bu nedenle pak güç temelinde finans kesiminin tüm bölümleri bu istikametten inceleyerek raporlaması büyük ehemmiyet taşıyor. Bu noktada yalnız finansal dayanak değil, muhtaçlık duyan şirketlere danışmanlık vermek de sürdürülebilirlik finansmanının milletlerarası kurumlardan sağlanması açısından epey kıymetli.

Yenilenebilir güç açısından finans kesimindeki kurumların gerekli adımları atmaya başladığını görüyoruz. Yola erken çıkanlardan biri olarak ING Kümesi olarak biz de 2025 yılı sonuna kadar yenilenebilir gücün yeni finansmanını 50 oranında artırmayı hedeflediğimizi açıkladık. ING Türkiye olarak da milletlerarası tecrübemizi ülkemize aktarmaya, eser yelpazemizi genişletmeye ve sürdürülebilir bir dünya amacında çalışmaya devam edeceğiz.””

“Ukrayna’daki savaş güç arzının çeşitlendirilmesinin değerini gösterdi”

SHELL Avrupa & Sahraaltı Afrika Kurumsal Bağlardan Sorumlu Lider Yardımcısı Rob Sherwin:

“Ukrayna’daki savaş bir insanlık trajedisi olmakla birlikte hepimize, güç arzının çeşitlendirilmesinin kıymetini gösterdi. Dünyanın daha fazla ve daha pak güce muhtaçlığı devam ediyor. Bu nedenle, Shell olarak, müşterilerimizin karbondan arınmalarına yardımcı olması maksadı ve şuuruyla ortaya koyduğumuz ‘İlerlemeye Güç Katma- Powering Progress’ stratejisi değişmeden devam ediyor.

Bunun ötesinde birçok hükümetin ithal fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerjiyi desteklemesi üzere ortaya konulan teşvikler bu istikamette attığımız adımları hızlandıracaktır. Fakat net sıfır karbon emisyonlu bir dünyaya gerçek ilerlerken bilhassa karbondan arındırılması en sıkıntı bölümlerin devamlılığı için tüm senaryolarda petrol ve gazın hayati rolü devam ediyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı