Altun duyurdu: Ülkemiz aleyhindeki kapmanyalar artıyor!

İletişim Lideri Altun, İrtibat Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen Memleketler arası Medya Enformasyon Derneği’nin ‘Uluslararası Medya Akademisi Sertifika Merasimi’ne katıldı.

Altun, teknolojik gelişmeler sonucunda konvansiyonel ve dijital medya alanında yaşanan büyük dönüşüme şahitlik edildiğini belirterek, “Bu noktada, irtibat alanındaki gelişmelere yalnızca ayak uydurulması değil hem içerik hem de teknoloji boyutunda öncülük edilmesi çok değerlidir. Medya üzere dinamik bir alanda, ülke ve dünya gündemini hakikat okuyabilecek bakış açısına sahip olmanın ve bunları aktaracak araçları yetkinlikle kullanmanın kritik kıymeti haizdir. Toplumsal medya mecralarının yaygınlaşması, herkesi kelamım ona ‘haberci’ haline getirmiş olsa da bu işin mesleksel formasyon ve unsurlar doğrultusunda yapılmasının ehemmiyeti yadsınmaz bir gerçektir. Bugün ne yazık ki gazeteciliğin temel kurallarının hiçe sayıldığını ve bu duruma gazetecilerin sessiz kaldığını görüyoruz. Haberin temel unsurlarının birden fazla defa hatırlanmadığını görüyoruz. Haberciliği, gazeteciliği bu dalgadan korumalıyız. Burada maalesef kasıtlı ve sistematik dezenformasyon ve palavra kampanyalarına da şahitlik ediyoruz. Bugün siyasette, medyada dezenformasyon ve palavrayla çaba, ülkemiz ve dünya için en büyük problemlerden biri haline gelmiş durumdadır” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZ ALEYHİNDEKİ KAMPANYA SAYILARI ARTIYOR’

Altun, Türkiye aleyhindeki kampanyaların sayısının her geçen gün arttığını vurgulayarak, “Ülkemizin her alanda altyapısını yenileyerek geliştirirken, öbür yandan, farklı sınamalarla, ataklarla da karşılaşıyoruz. Türkiye’nin yükselen güç olarak kendini göstermesiyle birlikte, dijital mecralar kullanılarak ülkemiz aleyhindeki kampanyaların sayısı da her geçen gün artıyor. Bu durumu da dijitalleşmenin olumsuz tesiri olarak görebiliriz. Bu bağlamda karşımızda bir global sömürü sistemi vardır, daha doğrusu 200 yıl evvel kurulan Batı sömürge nizamı enformasyon alanında da kendisini yeni bir formatta üretme arayışı içindedir. Biz global alanda sömürünün her seviyesine karşı olduğumuz üzere enformasyon alanındaki eşitsizliğe, adaletsizliğe ve sömürü tertibine de karşıyız. Enformasyon alanındaki global adaletsizliğe karşı uğraş etmek için de yeni jenerasyon iletişimcilerimize kıymetli misyonlar düşüyor” dedi.

‘KANUN TEKLİFİ MECLİS’İMİZDE GÖRÜŞÜLÜYOR’

Altun, toplumsal medya mecraları ile gayret edildiğini vurgulanarak, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığı olarak Türkiye’ye karşı yürütülen dezenformasyona karşı büyük bir çabada veriyoruz. Kendisini siyaset üstü konumlandıran, birey ve toplumun iradesini ipotek altına almak için büyük bir sistem kuran toplumsal medya mecraları ile gayret ediyoruz. Türkiye markasına ziyan vermek için her fırsatı kıymetlendiren mecra ve kesitler için de hukuksal düzenlemelerimizi yapıyor, kesimin beklenti ve muhtaçlıkları doğrultusunda mevzuat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiç kuşkusuz, palavra haber ve dezenformasyonla kamu tertibini bozmak, kişilik haklarına saldırmak tüm demokrasilerde kabahat olarak kabul edilir ve cezai sürece tabi tutulur. Bu doğrultuda hazırlanan bir kanun teklifi de bugünlerde Meclis’imizde görüşülüyor. Türkiye aleyhinde dezenformasyon yapan, palavra haber üreten bölümlerin rahatını bozan bu yasal düzenlemenin demokrasinin, basın özgürlüğünün, kişilik haklarının temellerini güçlendireceğine inanıyoruz. Yapılacak düzenlemelerle daha özgürlükçü bir basın mecrası, tabir hürriyetinin ve kişilik haklarının daha güçlü korunduğu bir medya iklimi yaratılacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı İrtibat Başkanlığı olarak ortaya koyduğumuz ‘Türkiye Bağlantı Modeli’ni genç iletişimcilerimizle yeni kuşak iletişimcilerimizle güçlendirmek istiyoruz. Bütün kurumlarımız kendi alanlarında gençlerimizin yanında yer alıyor, onları destekliyor.”