ILO ve UNICEF: Sosyal koruma çocuk işçiliğinin azaltılmasına katkıda bulunuyor

Yeni ILO-UNICEF raporu, hala 1,5 milyar çocuğun aile yahut çocuk nakit yardımından yararlanamadığı dünyamızda toplumsal müdafaa kapsam açığının kapatılması için davet yapıyor

Memleketler arası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan yeni rapora nazaran toplumsal muhafaza, çocuk işçiliğinin en kıymetli nedenlerinden birisi olan aile yoksulluğunu ve kırılganlığını azaltıyor.

Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılmasında Toplumsal Müdafaanın Rolü: İspatlar ve Siyaset Tesirleri başlıklı rapor, 2010 yılından beri yapılan birtakım araştırmalarda elde edilen ispatları, toplumsal muhafazanın, ailelerin ekonomik yahut sıhhat alanındaki zorluklarla başa çıkmasına yardım etmek suretiyle çocuk işçiliğini nasıl azalttığını ve okullaştırmayı nasıl desteklediğini ortaya koyuyor.

Lakin araştırmaya nazaran, tüm çocukların toplumsal müdafaadan yararlanmasını sağlama yolunda çok az ilerleme kaydedildi. Dünyada 0-14 yaş ortası çocukların yüzde 73,6’sı yahut 1,5 milyar çocuk aile yahut çocuk nakit yardımı alamıyor. Raporda belirtildiği üzere, böylesine büyük bir müdafaa açığının kapatılması, hem de acele olarak kapatılması gerekiyor.

““Evrensel toplumsal muhafazaya yatırım yapmak için birçok münasebetimiz var; çocuk işçiliğinin çocukların hakları ve iyiliği üzerindeki yıkıcı tesirleri göz önüne alındığında, bu münasebetlerin en kıymetli ve en zarurî olanı da çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaktır.”

Guy Ryder, ILO Genel Yöneticisi

Rapora nazaran, hükümetler, toplumsal müdafaayı desteklemek için kullanabilecekleri bir dizi siyaset aracına sahip; lakin, siyaset belirleyiciler kesin sonuç alıcı biçimde harekete geçmezse, COVID-19 global salgını , devam eden çatışmalar, artan yoksulluk ve iklim değişikliği nedeniyle çocuk personelliği daha da yayılacak.

Dünyada 160 milyon çocuk , ya da 5-17 yaş aralığındaki her 10 çocuktan 1’i, çocuk personelliği kapsamında ve 2016 yılından bu yana, azaltma istikametinde kaydedilen ilerleme durdu. Bu eğilim COVID-19 krizi başlamadan evvel de vardı. Kestirimlere nazaran, tedbire stratejileri olmaması durumunda, artan yoksulluk ve kırılganlık nedeniyle, çocuk personelliği yapan çocukların ortasına 2022 sonuna kadar 8,9 milyon çocuk daha eklenecek.

Rapor, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için toplumsal muhafaza sistemlerini güçlendirmeye yönelik birtakım teklifler de ortaya koyuyor:

 • Çocuklar için toplumsal müdafaa açığını kapatmak: Yani, çocuk yardımlarını öncelikli hale getirmek, başka yandan kayıt dışı iktisatta çalışan iki milyar emekçiyi toplumsal müdafaa kapsamına almak, böylelikle kayıt dışından kayıtlı iktisada geçişlerini desteklemek.
 • Entegre toplumsal muhafaza istemleri kurmak: Ülkeler çocuk ve aile yardımları, doğum ve işsizlik yardımları, yaşlılık aylığı ve sıhhat muhafazası dahil olmak üzere insan ömrü boyunca kâfi yardımları sağlayan toplumsal müdafaa sistemlerine sahip olduklarında, çocuk işçiliğinin azaltılması daha kolay olur.
 • Toplumsal muhafaza programlarını kapsayıcı ve çocuk işçiliğine hassas biçimde tasarlamak: Aşağıdakileri gerektiren bu türlü bir tasarım çocuk işçiliğini azami ölçüde azaltır:
  • Başta en kırılgan kümeler olmak üzere, çocuğu olan tüm hanelere ulaşacak biçimde çocuk ve aile yardımlarını uygulamaya koymak;
  • Kayıt prosedürlerini sadeleştirmek ve farklı yardım ödeme sistemleri oluşturmak suretiyle, bakım hizmeti sunan bireylerin toplumsal muhafaza yardımı almalarını kolaylaştırmak;
  • Toplumsal muhafaza programlarını tamamlayacak biçimde, çocuklar için kozmik, kaliteli ve temel eğitimin yanı sıra başka hayati ehemmiyetteki toplumsal hizmetlere yatırımları artırmak.
 • Harekete geçmek için oybirliğini güçlendirmek gayesiyle, çocuk işçiliğini sona erdirmek ve kozmik toplumsal muhafaza sistemini kurmak için mevcut olan güçlü siyasi taahhüde dayanmak: Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, 2021 yılındaki Memleketler arası Çalışma Konferansı’nda ulaşılan güçlü oybirliği ve Durban’da düzenlenen Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 5. Global Konferansı sonuçları, milletlerarası teşebbüslerin koordine edilmesine katkıda bulunabilir.
 • Kalkınmanın itici gücü olarak toplumsal muhafaza sistemlerine yatırım yapmak: Çabucak çabucak tüm ülkeler, çocuklar için toplumsal müdafaa sistemlerinin güçlendirilmesine kademeli olarak yatırım yapabilecek ulusal kaynaklarını seferber etme imkanına sahiptir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı