Türk çiftçisi üretiyor, ihracatçı dövize dönüştürüyor

Tarımda üretimi artıracak, büyümeyi sağlayacak, ihracatı yükseltecek formülü bulmalıyız

Türk çiftçisi, yıllık 118 milyon ton bitkisel üretim yapıyor. 72 milyonun üzerinde küçük ve büyükbaş hayvan varlığına sahipken, yıllık 785 bin ton su eserleri, 2,2 milyon ton kanatlı dalında üretim hacmine ulaşmış durumda.

Türk çiftçilerinin ürettiği lezzetler, Türkiye’de turistlerle 120 milyona ulaşan insanlığın beslenme gereksinimini karşılarken, Türk tarım ihracatçıları, 200 civarında ülkeye ihraç ederek Türkiye’ye yıllık 25 milyar dolar döviz kazandırıyor.

Dünya Çiftçiler Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri İdare Konseyi Liderleri, global ısınmanın tesirlerinin kartopu üzere büyüdüğü, ziraî üretim alanlarının daraldığı, artan nüfusunu beslemek için ziraî üretimin stratejik bir pozisyona geldiğini, ziraî üretimi artırmanın mecburilik olduğuna dikkati çekti.

Pandemiyle birlikte, “Paramız var ithal ederiz” telaffuzunun rafa kalktığını, pandemi sonrasında, yerli üretimi artırma yaklaşımının öne çıktığına işaret eden EİB Liderleri, çiftçilerin üretime devam edeceği, tarım eserler ithalatımızın düşeceği, tarım ihracatımızın artacağı formüllerin bulunması ve hayata geçirilmesi davetinde bulundular.

Eskinazi: “İhracat ziraî üretimin sigortası”

Tarımın kapsamlı siyasetlerle desteklenmesi ve bedel zincirinin aktifliğinin artırılması davetinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, tüketiciye direkt teslimat, besin e-ticareti üzere alanlarda ülke olarak çalışmalar yapmamız gerektiğine işaret etti.

Avrupa ülkelerinin Tarım 4.0 ile özel planları destekleyerek ve çiftçilere finansal teşvikler sunarak tarım dalında dijital bir ihtilal başlattıklarını anlatan Eskinazi, “Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli ortaya koymak için yalnızca yanlışsız ve uzun vadeli siyasetlere gereksinimi bulunuyor. Ayrıyeten pandemi sürecinde dahi kısıtlamalara karşın üretim yapan çiftçilerimizin gelir düzeyinin artması gerekiyor. Yüksek teknolojili tarım uygulamalarına geçilmesi, bu alanda insan gücünün yetiştirilmesi, çiftçiye üretimin her evresinde bilgi ve teknik yardım sunulması, daha faal bir kooperatifçilik sisteminin hayata geçirilmesi üzere uygulamaların yer aldığı kapsamlı bir tarım düzenlemesine gereksinim var. Tarım eserleri ihracatı üreticiler için sigorta. Pandemi ve gerisinden gelen Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ziraî eserlerin kimilerine getirilen ihracat kısıtlamaları çabukla alınmış yanlış kararlar olarak kıymetlendiriyoruz. Orta ve uzun vadede Türk ihracatçısına ve üreticisine ziyan vermemesi için bu tıp kararlar alınmadan evvel dalların görüşleri alınmalı” dedi.

Girit: “Su eserleri ve hayvansal mamullerde dünyada birinci 10’dayız”

Türkiye’nin su eserleri, kanatlı eti, yumurta, süt eserleri ve bal üretim ve ihracatında dünya genelinde birinci 10 ülke ortasında yer aldığı bilgisini veren Ege Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Lideri Bedri Girit, yıllık 3,5 milyar dolar ihracat hacmine ulaştıklarını iletti.

Türk ihracatçısının dünyanın her tarafına ihracat yapma kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Girit, “İhracatın yolu rekabetçi üretimden geçiyor. Bitkisel ve hayvansal üretimde tohum, gübre, yem, ilaç ana girdiler. Bu kalemlerle yerli girdileri artırmamız gerekiyor. Bu sayede hem üretimimizde dışa bağımlılıktan kurtuluruz, hem de üretimde sürdürülebilirliği sağlamış oluruz. Bu noktada süratli aksiyon aldığımız takdirde Türkiye, 2030 yılında 40 milyar dolarlık tarım eserleri ihracatına ulaşabilir” biçiminde konuştu.

Uçak: “Tarım dalına gençleri kazandırmak istiyoruz”

Türkiye’nin uzun vadede kalkınması için tarımın ve gençlerimizin gücüne her vakit inandıklarını aktaran Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği Lideri Hayrettin Uçak, eğitimli gençlerin tarım kesiminde daha fazla yer alması gayreti içinde olduklarının altını çizdi.

Gençlerin sürdürülebilir tarım süreçlerine hâkim olmaları için “Üçüncü Jenerasyon Tarım Girişimciliği Eğitim Programı”nı hayata geçirdiklerini anlatan Uçak, “6 haftalık eğitim programında 50 yetenekli gencimiz sürdürülebilir tarım süreçleriyle ilgili eğitim aldı. Bu gençler, AB Yeşil Mutabakat’ına uygun, karbon ayak izini azaltacak proseslerde üretim yapabilecek pozisyona geldi. Yeterli Tarım Uygulamaları, milletlerarası sertifikasyon süreçlerini, dünyadaki talep değişiminin farkına vardılar ve yetkinlikleri arttı. Gençlerimizin yenilikçi niyetleriyle Türkiye yaş meyve zerzevat ve mamulleri bölümlerinde bugün 5,3 milyar dolar düzeyinde olan ihracatını kısa müddette ikiye katlayacak pozisyona gelecek” dedi.

Işık: “Türkiye organik bölümünde 35 yıllık tecrübeye sahip”

Dünya genelinde 8 milyar insanın besin gereksiniminin her geçen gün arttığına değinen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Mehmet Ali Işık ise; “Dünya genelinde besin gereksinimi her yıl yüzde 1,3 artarken sağlıklı ve inançlı besin peşinde koşan milyarlarca insan var. Tüketici şuurunun her geçen gün arttığı günümüzde bu kitlenin sayıları daima artıyor. Bu arayışların sonucunda 35 yıl evvel Ege Bölgesi’nde organik üretim ve ihracat seyahati başladı. Günümüzde 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeline ulaştık. Bu ihracatın yüzde 75’ini Ege Bölgesi gerçekleştiriyor. Organik üretimde ve ihracatta büyüyebileceğimiz bir yer var. Bunu kullanmalıyız. Organik tarımı artırdığımız takdirde global ısınmanın tesirlerini de azaltabiliriz.”

Türkiye’de organik üretimin 2020 yılında toplamda 1 milyon 123 bin tona ulaştığını aktaran Işık, üretim alanımızın ise 268 bin ha olduğunu, organik eserlerin 50 bin tonunun İzmir’de, 140 bin tonunun Manisa’da ve 143 bin tonunun Aydın’da üretildiğini Ege Bölgesi’nin organik eser ihracatı yanında, 380 bin tonluk organik eser üretimiyle, üretimde de güçlü bir oyuncu olduğunu kelamlarına ekledi.

Öztürk: “Hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı 10 milyar doları geçti”

Türkiye’nin besin ihracatının son 1 yıllık periyotta 24,5 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Muhammet Öztürk, hububat bakliyat yağlı tohumlar dalı olarak 10 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin besin ihracatının yüzde 42’sini yaptıklarını aktardı.

Türkiye’nin dış ticaret açığı verdiği bitkisel yağ, buğday, arpa, mısır, bakliyatlar başta olmak üzere Anadolu topraklarında yetişebilen tarım eserlerinin üretiminin artması için ağır uğraş gösterilmesi gerektiğini anlatan Öztürk, “Tarımsal üretimimizi yanlışsız bir programla artırdığımız takdirde yıllık ihracatımız artacağı üzere, 2021 yılı sonunda 19,5 milyar dolar düzeyine çıkan besin ithalatımız daha da gerileyecektir” tespitinde bulundu.

Umur: “Virginya ve burley tütünü üretimi artacak”

Türkiye’de üretilen tütün mamullerinde kullanılacak tütünün kademeli olarak yüzde 30’unun Türkiye’de üretilmesi zaruriliği geleceği bilgisini paylaşan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Lideri Ömer Celal Umur, bu süreçte bilhassa virginya ve burley tipi tütün üretiminde artış olacağını söz etti.

Virginya ve Burley tipi tütün üretiminin Türkiye’de başladığının altını çizen Umur, “Virginya tütünü yıllık 10 milyon kilo üretim düzeyine ulaştı. Burley tütünü de 300 ton deneme üretimi yapıldı. Dünyada sigaralarda yüzde 10-15 aralığında Türk tütünü kullanılıyor. Virginya ve burley üretimini artırarak yüzde 100’üne hitap eder pozisyona geliyoruz. Bu durumun önümüzdeki yıllarda tütün ithalatımızı azaltacağını da söyleyebiliriz.” dedi.

Er: “Zeytincilik kesiminde verimliliğe odaklanmalıyız”

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Lideri Davut Er, Türkiye’nin son 20 yılda zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 190 milyona çıkardığını, bundan sonraki süreçte zeytin ağacı varlığını artırırken odaklanması gereken bir öbür başlığın verimlilik olduğunu vurguladı.

Son 1 yıl içinde dökme zeytinyağı ihracatına getirilen iki yasağı hatırlatan Er, “Tarım Bakanlığının asıl odaklanması gereken nokta ihracatı kısıtlamak değil, ağaç başına verimliliği artırmak olmalıdır. İspanya 330 milyon zeytin ağacıyla yıllık 1,5 milyon ton zeytinyağı üretirken, biz 190 milyon zeytin ağacımızla bu yıl 235 bin ton rekolte elde edebildik. Başka üretici ülkelerin ağaç sayıları ve rekoltelerine baktığımızda da verimliliklerinin bizden daha uygun olduğunu görüyoruz. Verimliliği artırmak için üreticilerimize verilen takviyeler, ambalajlı eser ihracatımızı yükseltmek için de ihracatçılarımıza verilen takviyeler artırılmalıdır” formunda konuştu.

Gürle: “Kekik plantasyonlarıyla üretimi artırmalıyız”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Eserleri İhracatçıları Birliği Lideri Ali Fuat Gürle, Türkiye’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği 182 milyon dolarlık odundışı orman eserleri ihracatının yüzde 61’ini oluşturan 112 milyon dolarlık dilimini yaptıklarını bilhassa defne ve kekik ihracatında dünya başkanı pozisyonunda olduğumuzu, yeni kekik plantasyonlarıyla Türkiye’nin kısa vadede 25 bin ton, orta vadede 40 bin ton kekik üretebilecek potansiyeli barındırdığını, kekik üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı