En düşük gelir TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti

Gelir ve Hayat Şartları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ait gelir bilgileri, bir evvelki takvim yılı olan 2020 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak muadil hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir.

Son yapılan araştırma sonuçlarına nazaran, Türkiye’de yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, İBBS 2. Seviye bölgeleri prestijiyle en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 47 bin 595 TL ile TR31 (İzmir) bölgesi ve 46 bin 516 TL ile TR51 (Ankara) bölgesi izledi. En düşük yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık ortalama muadil hanehalkı kullanılabilir fert geliri (TL), İBBS 2. Seviye, 2021

Gelir eşitsizliği en az TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde oldu

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kümenin gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik kümenin gelirine oranı biçiminde hesaplanmakta ve oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalmaktadır.

Son yapılan araştırma sonuçlarına nazaran P80/P20 oranı Türkiye’de 7,6 iken, bu bedelin en düşük olduğu İBBS 2. Seviye bölgeleri; 4,1 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), 4,3 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) oldu.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Seviye bölgeleri ise 8,2 ile TR10 (İstanbul), 7,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve 7,2 ile TR62 (Adana, Mersin) oldu.

Muadil hanehalkı kullanılabilir fert gelirine nazaran P80/P20 oranı, İBBS 2. Seviye, 2021

Rölâtif yoksulluk oranı en düşük TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde gerçekleşti

İBBS 2. Seviye bölgelerinin herbiri için muadil hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’sine nazaran hesaplanan yoksulluk sonuna nazaran, gelire dayalı nispî yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; 14,4 ile TR62 (Adana, Mersin), 13,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

İzafî yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Seviye bölgeleri ise 2,2 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), 6,5 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ve 7,7 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) olarak hesaplandı.

Medyan gelirin yüzde 50’sine nazaran yoksulluk oranı (), İBBS 2. Seviye, 2021

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı