Kadınların istihdamı yüzde 16,6’da kaldı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezinin (DİSK AR) raporuna göre 2021 yılının 2’nci çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyonu aştı.

Demet ARAN

ANKARA (Anayurt) – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezinin (DİSK AR) raporuna göre 2021 yılının 2’nci çeyreğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyonu aştı. Çalışma çağındaki 63,6 milyon yurttaştan sadece 19,5 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda olduğunu ortaya koyan rapor kadınlarda bu oranın yüzde 16,6’da kaldığını gösterdi. Rapora göre gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 45, genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 55.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçtiğimiz günlerde yayımladığı Hanehalkı İşgücü Araştırmasının sonuçlarının değerlendirildiği raporda TÜİK’in dar tanımlı işsizlik verilerinin salgın dönemine özgü koşulları dikkate almayan ve işgücü piyasasının gerçekleri ile bağlantısı kopmuş veriler olduğuna dikkat çekilerek alternatif işsizlik ve istihdam hesaplamalarına kulak vermenin yararına vurgu yapıldı.

Kadın ve genç işsizliği konusunda ayrı değerlendirmelerin yapıldığı raporda geniş tanımlı işsizliğin kadınlarda yüzde 32,4 olduğu belirtilerek TÜİK’in dar tanımlı işsizlik verilerini paylaştığına ve bu oranın da kadınlarda yüzde 15 olarak açıklandığına dikkat çekildi. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranının erkeklerden 10,6 puan yüksek seyrettiği ifade edilen raporda dar tanımlı kadın işsiz sayısı 1 milyon 530 bin olarak açıklansa da geniş tanımlı kadın işsiz sayısının 3 milyon 931 olduğu bilgisi yer aldı. Buna göre kadınlarda geniş tanımlı işsiz sayısı dar tanımlı işsiz sayısında yüzde 257 daha fazla. Raporda kadınlarda geniş tanımlı işsizliğin dar tanımlı kadın işsizliğine göre yüksek olmasının sebebi kadınlar arasında zamana bağlı eksik istihdam edilenler ile ümitsizler, iş aramayım çalışmaya hazır olanlar ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanları içeren potansiyel işgücünün yüksekliği olarak açıklandı.

GENÇ İŞSİZLİĞİ ARTIYOR

Pandemi nedeniyle genç işsizliğindeki artışa dikkat çekilen raporda TÜİK’in genç işsizliğini 2021 yılının 2’nci çeyreğinde yüzde 23,2 olarak açıkladığı hatırlatıldı ve bu verilerin gerçeği yansıtmaktan uzak olduğu belirtildi. DİSK-AR’ın TÜİK verilerinden yararlanarak hesapladığı 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranı 2021 yılının 2’nci çeyreğinde yüzde 44,6 olarak gerçekleşti. Böylece geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden 21,4 puan fazla olarak hesaplandı.